POLITIKA KVALITETE

Poslovni uspjeh AQUADAC d.o.o. temelji se na ispunjavanju očekivanja i postizanju zadovoljstva naših kupaca, dobavljača i suradnika, a u svrhu realizacije kvalitetnih proizvoda i usluga. Osnovne aktivnosti provođenja politike kvalitete su:

– Stručno i nepristrano obavljanje poslova, uz sustavno ispunjavanje zahtjeva tehničke regulative i ugovorne dokumentacije, kao i zahtjeva kupaca i suradnika.
– Stalno poboljšanje kvalitete usluga radi postizanja zadovoljstva korisnika usluga, ispunjavanja njihovih želja i potreba za kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga.
– Briga za okoliš i racionalno korištenje energije.
– Utvrđeni su svi procesi koji se odnose na djelatnost upravljanja, osiguranje resursa, kontrole i realizacije proizvoda i usluga.
– Dokumentirane su i primijenjene metode koje osiguravaju djelotvorno planiranje, upravljanje i realizaciju tih procesa te njihovo stalno poboljšavanje.
– Primjenom procesa prepoznavanja rizika i prilika poboljšavamo učinkovitost AQUADAC d.o.o. i težimo ostvarenju kvalitete naših proizvoda i zadovoljstva kupaca

Svi naši proizvodi i poslovni procesi utemeljeni su na načelima upravljanja kvalitetom, a zadovoljstvo klijenata i suradnika naše je glavno opredjeljenje i usmjerenje. Obavezujemo se udovoljiti zahtjevima naših klijenata i suradnika i stalno poboljšavati kvalitetu naših proizvoda i poslovnih procesa.

Znanje, stručnost i stalna briga o obrazovanju zaposlenika osigurava nam inovativne proizvode i procese za globalno tržište.

Utvrđene su jasne odgovornosti za sve zaposlenike, odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu.
Uprava AQUADAC d.o.o. trajno će i odgovorno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom i težiti vrhunskoj kvaliteti usluga i isporučenih proizvoda. Svaka isporuka treba biti preporuka za novi posao.

Stvaramo povjerenje na temelju uzajamnog poštovanja kako zaposlenika, tako i naših klijenata, potrošača i poslovnih suradnika. Navedene se aktivnosti ostvaruju kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001: 2015.

Dužnosti su i obveze svih zaposlenika u AQUADAC d.o.o. upoznavanje s utvrđenom politikom kvalitete, njezino trajno provođenje i poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga, unapređivanje sustava upravljanja te shvaćanje važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva. Ova politika i ciljevi periodički se ocjenjuju i poboljšavaju.

Predsjednik Uprave
Eros Ipsa